מקרא זנים:

THC גבוה
THC גבוה
CBD גבוה
CBD גבוה
זרע רגיל
זרע רגיל
זרע נקבי
זרע נקבי
זרע אוטומטי
זרע אוטומטי