IsraSeeds – זרעי קנאביס לישראל

מאגר המידע המקיף והגדול ביותר להזמנת זרעי קנאביס. לרשותכם מדריכי רכישה, סקירות וקישורים לזרעי הקנאביס הטובים בעולם.

THC גבוה

מדריכי רכישה

CBD גבוה

זרעים אוטומטים

מקרא זנים:

זרע רגיל

זרע רגיל

זרע נקבי

זרע נקבי

זרע אוטומטי

זרע אוטומטי

THC גבוה

THC גבוה

CBD גבוה

CBD גבוה

גידול חוץ

גידול חוץ

גידול בית

גידול בית

סקירות אתרי זרעים

מקרא זנים:

גידול בית

גידול בית

גידול חוץ

גידול חוץ

THC גבוה

THC גבוה

CBD גבוה

CBD גבוה

זרע אוטומטי

זרע אוטומטי

זרע נקבי

זרע נקבי

זרע רגיל

זרע רגיל